Termeni și condiții

Termeni și Condiții

  1. Definiții termeni utilizați

Totuldesprerelatii.ro: este un brand/denumire comercială al/a SC TREI ȘASE NOUĂ SRL , înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J03/2447/2022 cu sediul în Pitești-Argeș, str. Bdul. Nicolae Bălcescu 167, Cod Fiscal 4678740.

Prin accesarea și utilizarea acestui website, considerăm că ai citit, luat la cunoștiință/ ai înțeles și ești de acord cu Termenii și Condițiile acestui site. SC TREI ȘASE NOUĂ SRL își rezervă dreptul de a modifică aceste prevederi fără vreo notificare prealabilă.

Site : locul unde se află magazinul online www.totuldesprerelatii.ro

Furnizor sau Vânzător: totulesprerelatii.ro

Client sau Cumpărător: orice Utilizator al site-ului www.totuldesprerelatii.ro care corespunde cerințelor enunțate mai jos

Comandă – un document electronic utilizat între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, pe acest Site, intenția să de a accesa / urmări materialele video din lista prezentată pe Site.

Plata comenzilor plasate pe website se face prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de metodă de plata

Lista de cumpărături : secțiunea unde utilizatorul poate vizualiza/adaugă produsele pe care dorește să le comande.

Pentru a plasa o comandă pe acest website, utilizatorul trebuie să aibă vârstă minimă de 18 ani, sau să fie o persoană sau entitate juridică care își face un cont pe Site.

Prin crearea unui Contul client și/sau transmiterea de comenzi care conțîn informații despre Client/ Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.), utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

  1. DOCUMENTE CONTRACTUALE. 

Pentru a putea viziona în întregime materialele de curs și conferințe video prezentate pe website, utilizatorul va trebui să plaseze o comandă pe site. Prin înregistrarea comenzii pe site , cumpărătorul este de acord cu modalitatea de comunicarea on-line în relația cu vânzătorul referitor la operațiunile comerciale.

Odată plasată comande de către cumpărător, acesta va primi un mesaj de confirmare privind comandă și validarea metodei de palta utilizată. Această notificare se face electronic direct pe website sau e-mail .

Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifică intervalul de răspuns și/sau permiterea accesării online a materialelor de curs sau conferințe din Comandă. Dacă această se modifică va anunță Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii confirmării Comenzii de către Cumpărător, direct pe website sau prin intermediul poștei electronice.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor stă la baza Contractului.

III. POLITICĂ DE VÂNZARE ONLINE

Pentru a comandă și plăti produsele prezentate pe website, este necesar că Utilizatorul să acceseze website-ul.

www.totuldesprerelatii.ro își rezervă dreptul, că din motive obiective, să restricționeze accesul pe site al Utilizatorului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi și/sau la unele din modurile de plata existente pe site, în cazul în care se consideră că datorită activității Utilizatorului/Cumpărătorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în orice fel acest website.

Utilizatorii acestui site pot comunica cu Furnizorul / Vânzătorul, utilizând rubrica Contact de pe site sau adresa de email contact@totuldesprerelatii.ro.

Acest site nu își asumă în niciun fel disfuncționalitățile și nici efectele produse de acestea, care pot apărea în timpul utilizării website-ului, vizionării materialelor video, plasării comenzilor sau efectuării procedurii de plata online.

În cazul în care Utilizatorul a efectuat plata online, după ce această a fost validată și confirmată, dar nu reușește să acceseze și vizioneze materialul video(cursului) plătit, acesta va fi invitat să reincerce accesarea linkului corespunzător produsului plătit.

Prețurile produselor (abonamente pentru urmărirea materialelor audio-video) prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ T.V.A.

În cazul tuturor plăților efectuate on-line, acest Site nu își asumă responsabilitatea pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, acesta poate include dar nu se limitează la diversele comisioane bancare, a cardului bancar al acestuia, în cazul în care este folosită o moneda de emitere diferită de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

Prezentarea sumară a tuturor materialelor audio-video de pe paginile site-ului este cu titlu informativ, materialele cu informația completă putând fi vizualizate după efectuarea plății și finalizarea cu succes a acesteia acestora.

  1. COMANDĂ

Ultilizatorul poate efectua o comandă de Abonare pe Site, prin apasara oricărui buton ÎNREGISTRARE, în vederea înregistrării contului de client pe site și a efectuării plății prin modalitate indicată pe site.

Odată adăugat pe Lista de cumpărături, pentru că materialul de curs sau conferință video să poată fi accesat și vizualitat, utilizatorul trebuie să introducă informațiile cerute în vederea validării plății și finalizării comenzii.

Nefinalizarea cu succes a Comenzii aferente ÎNREGISTRĂRII, nu atrage după sine înregistrarea acesteia.

Cumpărătorul confirmă, prin finalizarea comenzii, că toate datele furnizate de acesta de-a lungul procesului de plasare al acesteia sunt complete și corecte.

Furnizorul/Vânzătorul poate anula o Comandă plasată, informând în prealabil printr-o notificare Cumpărătorului, fără nicio altă obligație față de acesta și fără că acesta din urmă să pretindă orice daune-interese în următoarele situații de plata online:

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de www.totuldesprerelatii.ro;

– neacceptarea tranzacției de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului;

– datele furnizate pe Site de către Client/Cumpărător, sunt incomplete și/sau incorecte;

Clientul/Cumpărătorul poate solicită anularea unei comenzi numai dacă plata aferentă acesteia nu a fost confirmată sau validată pe site și comandă nu a fost finalizată cu succes.

  1. CONFIDENȚIALITATE– vezi Politica de Confidențialitatede pe site
  2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL –vezi Politica de Confidențialitatede pe site

Clientul/Utilizatorul se poate dezabona pentru a nu mai primi mesaje de informare de pe acest site , prin debifarea celulei sau opțiunii Dezabonare.

De asemenea, pentru îmbunătățirea materialelor oferite și a experienței de cumpărare, putem folosi datele dvs. pentru efectuarea de cercetări de piață și sondaje de opinie.

Informațiile obținute în urmă acestor cercetări de piață și a sondajelor de opinie nu vor fi utilizate în scopuri publicitare ci doar în cele menționate mai sus. Nu vor fi transmise către terți și nici nu vor fi publicate.

VII. FACTURARE – PLATA

Prețurile produselor oferite sunt afișate pe site-ul www.totuldesprerelatii.ro nu includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Cumpărătorul poate obține factură pentru produsele plătite , odată cu introducerea datelor de facturare în formularul de comandă/plata. Factura va trimisă în mod automat pe emailul cumpărătorului de unde va putea fi salvată/imprimată de către acesta.

Cumpărătorul este responsabil în a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele de facturare din Contul sau/și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către www.totuldesprerelatii.ro în Contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul sau.

Dacă Cumpărătorului nu poate accesa informațiile referitoare la facturi după mai mult de trei zile lucrătoare, este invitat să ne sesizeze acest aspect pe adresa de mail: contact@totuldesprerelatii.ro .


Datele cardului de plata ale Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile www.totuldesprerelatii.ro și nici nu vor fi stocate de către de www.totuldesprerelatii.ro

Din motive de securitate a Tranzacțiilor Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțînă cel puțîn opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

VIII. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu va fi responsabil pentru orice fel de daune pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte le poate suferi că urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și nici pentru daune care pot rezultă din utilizarea materialelor și a informațiilor  după accesare/vizualizare

Prin Contului contul creat și utilizarea să, Utilizatorul/ Cumpărătorul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (nume de cont și parolă) și pentru gestionarea accesării Contului, și va fi responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului sau.

Prin crearea Contului și/sau utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existența la dată creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la dată plasării Comenzii.

www.totuldesprerelatii.ro, în calitate de Furnizor/vânzător, își rezervă dreptul de a modifică sau a actualiza fără vreo altă notificare Termenele și Condițiile Site-ului.

  1. FOLOSIREA COOKIE-URILOR– Vezi Politică de Cookies prezența pe site.
  2. FORTA MAJORĂ

În cazul unui eveniment de forță majoră, niciuna din părți nu poate fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă această s-a datorat, total sau parțial evenimentului respectiv. Forță majoră este evenimentul imprevizibil, în afară controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la dată producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte implicată, are dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

  1. LEGEA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Cumpărător se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

Fiind de acord cu articolele prezentate în Termeni și Condiții, Clientul/Cumpărătorul confirmă asumare acestor riscuri, în totalitate.